Jesteś tutaj::

Legenda:

- Produkty w dostawie
- Produkt dostępny
- Końcówka towaru
- Brak towaru w magazynie
- Nowości w ofercie

Twoje ustawienia:

Waluta: PLN  EUR  USD  

Pozycji na stronie:

Rodzaj ceny: netto   brutto

Widoczność zdjęć: Tak   Nie


Ładowanie strony...

Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

Hurtownia internetowa, działająca pod adresem www.toptel.pl oraz www.shop.toptel.pl, prowadzona jest przez firmę TOPTEL.PL sp.z o.o. sp.k. , nr KRS 0000763616 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Dane Sprzedawcy:
TOPTEL.PL sp.z o.o. sp.k.

Adres:
adres do korespondencji: 31-589 Kraków, ul. Niepokalanej Panny Marii 111b
siedziba: 31-221 Kraków, ul. Białoprądnicka 15A
NIP: 945-19-81-163
REGON: 356688733

 1. Hurtownia internetowa prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta przedstawiona przez hurtownię Toptel na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 2. Realizacja pozycji z dokumentu odbywa się po przekroczeniu przez klienta kwoty 100zł netto (poniżej tej kwoty zamówienia nie są realizowane). Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio przez stronę www.shop.toptel.pl, telefonicznie lub mailowo. Zamówienia poprzez stronę www.toptel.pl (shop.toptel.pl) mogą składać klienci, którzy założyli indywidualne konto w sklepie shop.toptel.pl, ich konto jest aktywne i zalogowali się na swoim indywidualnym koncie klienckim. Zamówienie jest skierowane do realizacji w momencie, kiedy klient sfinalizuje je na stronie sklepu internetowego. Klient może zmienić zamówienie tego samego dnia do godziny 14.00, późniejsze zgłoszenia o zmianie zamówienia nie będą uwzględniane. Jeśli zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy, może ono być zmienione najpóźniej do godziny 14.00 pierwszego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie wyłącznie telefonicznie (+48) 12 416 24 78 lub e-mailem pod adresem toptel@toptel.pl do godziny 15.00 dnia, w którym zamówienie zostało złożone. Jeśli zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy, należy skontaktować się z firmą Toptel w pierwszym dniu roboczym od daty złożenia zamówienia. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Ceny podawane są w złotych polskich (netto i brutto) oraz w Euro i USD wg aktualnego średniego kursu NBP.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty hurtowni internetowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach hurtowni bądź wprowadzania w nich zmian. Koszty wysyłki uzależnione są od wielkości zamówienia. W razie pytań prosimy dzwonić pod numer tel: 12 416 24 78. Przesyłki na terenie kraju dostarcza firma kurierska GLS.
 4. Zwrot bez podania przyczyny. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "Ustawa o prawach konsumenta" klient, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w naszej hurtowni. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany oraz pudełko nie jest uszkodzone. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu (faktura lub paragon) oraz wypełnionym formularzem zwrotu. Hurtownia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie, fakturze VAT). Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszt odesłania towaru przez klienta nie podlegają zwrotowi.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 6. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  zawartej w drodze aukcji publicznej;

  świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. Promocje.
  Z produktami objętymi promocją nie łączą się inne rabaty ani ulgi wynegocjowane w trakcie współpracy z firmą Toptel.
 8. Reklamacje.
  Jeśli zostanie stwierdzony brak towaru, lub pomyłka w realizacji zamówienia należy niezwłocznie, w dniu odebrania przesyłki powiadomić firmę Toptel o zaistniałym problemie. Dział Handlowy pomoże rozwiązać problem w satysfakcjonujący sposób. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz reklamacyjny.formularz reklamacyjny. Wszelkie reklamacje rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiony wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), hurtownia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w hurtowni towary do wyboru.
 9. Firma Toptel Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dni 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 11. Polityka Cookies
  Firma Toptel zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

UWAGA! Informacja dotycząca oryginalnych akcesoriów GSM.

Reklamacje oryginalnych akcesoriów prosimy kierować do punktów serwisowych danej marki. Nie przyjmujemy reklamacji oryginalnych akcesoriów. W razie wystąpienia problemów z zakupionym sprzętem w okresie gwarancji należy zgłosić się do punktu serwisowego wraz z dokumentem zakupu. Wszelkie szczegółowe informacje udziela producent akcesoriów.
O firmie
Zamówienia
Dostawa
Regulamin